BRATPFANNE EASY BASIC 28C VERV. 62410740
25,95

pro stück

PV SCHNEIDEBRETT 34X16X2 BAMBUS

Pv schneidebrett 34x16x2 bambus

Point-virgule55525369

EASY BASIC WOK VERV. 62410760
29,95

pro stück

BRATPFANNE 32 CM EASY BASIC
31,95

pro stück

MESSBECHER OXO 14 CM

Messbecher oxo 14 cm

Oxo good grips55545310

BAR-BRETTCHEN 20X14X2 BAMBUS

Bar-brettchen 20x14x2 bambus

Point-virgule62113639

FLEISCHBRETT 34X29X2CM BAMBUS

Fleischbrett 34x29x2cm bambus

Point-virgule62113675

KERNTHERMOMETER DIGITAL M. FUEHLERDRAHT
16,75 12,50

pro skinkarte